Bubbelreizen

Bubbelreizen


Met je eigen reisbubbel geniet je in alle vrijheid én veiligheid van je vakantie.

Op goede voet

Op goede voet


Reizen organiseren vanuit passie, engagement en een ♥ voor onze planeet

Reizen met andere gezinnen

Reizen met andere gezinnen


samen met andere gezinnen en een begeleider op stap

We staan voor je klaar!

We staan voor je klaar!


Telefonisch zijn we bereikbaar op weekdagen van 10 tot 13 uur op het nummer 013 66 54 64.

Hoe boek ik een reis

 1. Telefonisch of via deze website. Geef ons zeker een seintje als je hierbij moeilijkheden ondervindt.
 2. Bestelbon en voorschot
  Meteen na de boeking ontvang je via email een bestelbon en praktische info over de reis, de mogelijkheden tot verzekering etc. Deze dien je voor akkoord naar ons terug te mailen. Gelijktijdig maak je het voorschot over.
 3. Reisbevestiging en saldo
  Zodra wij bestelbon en voorschot ontvangen hebben, sturen wij je een bevestiging van je inschrijving (de zogenaamde reisbevestiging), waarop het te betalen saldo staat vermeld. Let wel: een reisbevestiging is, in het geval van groepsreizen, geen bevestiging dat de reis doorgang vindt. Bij boeking binnen de maand voor vertrek en wanneer het een weekend of dagwandeling betreft, dient bij inschrijving meteen de volledige reissom te worden betaald.
 4. Betaling
  Betaling kan door storting op ons bankrekeningnummer BE28 2300 2128 1820. Je kan ook betalen met een kredietkaart door ons telefonisch kaartnummer en vervaldatum door te geven.
 5. Informatie en vertrek
  Na ontvangst van jouw betaling, krijg je enkele weken voor vertrek de vertrekinfo van jouw reis. Wij blijven altijd bereikbaar voor mogelijke vragen over jouw boeking en jouw reis.

Gedetailleerde reisinformatie

Op de website vind je heel veel informatie. Naast de info over het programma, kan je er ook terecht voor allerlei praktische informatie zoals klimaat, welke reisdocumenten, medische info, wat neem je mee als bagage etnzovoort.
Een tweetal weken voor vertrek ontvang je de vertrekinfo. Voor individuele reizen is dit een uitgebreide bundel met alle praktische informatie, waaronder de wandelbeschrijvingen en -kaarten (indien voorzien).Voor groepsreizen is de vertrekinfo beperkt tot enkele praktische afspraken m.b.t. het vertrek, aangevuld met een deelnemerslijst. Voor de meeste niet-Europese en sommige Europese bestemmingen is er tevens een kennismakingsbijeenkomst voorzien, waar de reizigers elkaar leren kennen en uitleg krijgen over de reis. Dit staat dan vermeld onderaan bij de praktische info. 

Nodige documenten

Welke documenten heb ik nodig voor mijn reis?

 • Voor reizen binnen Europa en voor Turkije volstaat je identiteitskaart.
 • Voor reizen buiten Europa heb je meestal een reispas nodig. Een reispas vraag je aan op de dienst bevolking van je gemeentehuis. Contacteer je gemeente om de precieze afgiftetermijn voor een reispas te kennen, maar hou zeker rekening met een tiental dagen. Ook minderjarigen dienen in het bezit te zijn van een reispas. Een reispas (die 7 jaar geldig is) kost € 71 evt. aangevuld met gemeentetaks.
 • Voor sommige bestemmingen heb je eveneens een visum nodig; dat is een toelating van de overheid van het land waar je naartoe reist om voor een beperkte periode in het land te verblijven. Een visum kan je steeds vaker online aankopen vóór vertrek, of kan je aankopen bij aankomst in het land. Voor enkele bestemmingen moet je het vooraf aanvragen op het consulaat van het betreffende land in Brussel. Zo'n visumaanvraagprocedure is op tal van consulaten vaak een tijdrovende en frustrerende aangelegenheid die wij, tegen billijke vergoeding, graag voor onze klanten afhandelen. 
 • Op je bestelbon en reisbevestiging staat vermeld over welke documenten je dient te beschikken voor je reis. Op de webpagina van de reis vind je bovendien nog meer uitgebreide info onder "Formaliteiten". Indien er een visum moet worden aangevraagd, krijgen deelnemers aan een groepsreis alle noodzakelijke info tijdig toegestuurd, hetzij samen met de vertrekinfo, hetzij samen met de uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst..
 • Minderjarigen op reis zonder hun ouders - zelfs al zijn ze vergezeld van een meerderjarige broer of zus, grootouder, tante... - moeten een schriftelijke toestemming hebben van (een van) de ouders. Hiervoor moet de ouder langs het gemeentehuis gaan, waar een officieel document wordt opgesteld dat overal geldig is. Bij reizen met grenscontrole (bv. op luchthavens) kan het niet- bezitten van dit document toegangsweigering tot het land tot gevolg hebben. Bij reizen met de auto binnen de Schengen-zone worden er in de praktijk nog zelden grenscontroles uitgevoerd, zodat het document vaak niet getoond hoeft te worden. Toch is het ook hier wettelijk verplicht om de minderjarige van dit document te voorzien.

Is er nog plaats

Kan ik terugvinden of er nog plaats is op een reis?

Bij elke reis vind je een 'boek nu' knop. Is deze vervangen door 'niet meer boekbaar', dan is er helaas geen plaats meer vrij op deze reis.
In de zoekresultaten zie je ook meteen of een reis nog boekbaar is en of het om de laatste plaatsen gaat. Snel wezen is dan de boodschap!

Voor groepsreizen binnen de maand voor vertrek neem je best sowieso telefonisch contact met ons op, omdat de vrije plaatsen ‘onder voorbehoud’ zijn. Bij late boekingen moeten we telkens nagaan bij de hotels en/of luchtvaartmaatschappij of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Onze individuele reizen zijn steeds op aanvraag. Dit betekent dat we na inschrijving de plaatsen moeten aanvragen bij de hotels en/of bij luchtvaartmaatschappij. Daarom kunnen we deze reizen niet onmiddellijk bevestigen. We laten je zo snel mogelijk iets weten!

Groepssamenstelling

Hoe is mijn reisgroep samengesteld?

Bij elke groepsreis zie je de groepssamenstelling bij het overzicht van de reis staan.

Indien je meer specifieke informatie wenst over de samenstelling van de groep (geslacht, leeftijd,..) neem dan contact op met ons kantoor.

Kennismaking

Bij welke reizen wordt er een voorafgaande kennismakingsbijeenkomst georganiseerd ?

Dit is het geval voor de meeste verre en Europees-sportieve bestemmingen en hiervoor worden ingeschreven deelnemers per mail uitgenodigd. De bijeenkomst gaat meestal door op een zaterdagvoormiddag in ons kantoorgebouw in Diest. Af en toe wijken we uit naar een ViaVia-reiscafé in Heverlee, Leuven, Mechelen of Antwerpen.  

Hoe is de kamerverdeling

Individueel ingeschreven deelnemers delen in de regel een kamer of tent met een of meerdere deelnemers van hetzelfde geslacht. Je hoeft dus als alleenreizende geen singletoeslag te betalen. In geval van een oneven aantal mannen/vrouwen moeten we bijkomend een drie- of een eenpersoonskamer voorzien. Soms kan aan de laatst ingeschreven persoon bij inschrijving worden gevraagd een singletoeslag te betalen. Indien je graag altijd een éénpersoonskamer wenst, kan je dit bij inschrijving schriftelijk melden. Hiervoor geldt steeds een toeslag. Het aantal eenpersoonskamers is evenwel beperkt en niet overal mogelijk.

Kan ik een optie nemen

Je kan steeds een optie nemen op een groepsreis, tenzij het om de laatste vrije plaats gaat. Een optie wordt in regel maximaal voor één week toegestaan, waarna je vrijblijvend en kostenloos kan annuleren of je optie omzetten in een boeking.Voor individuele reizen kunnen we, gezien de aard van de reizen, geen opties geven.

Carpool

In mijn groepsreis is geen vervoer inbegrepen en ik wil kostendelend meerijden met een medereiziger. Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Taxistop adviseert 8 cent per km. Voor eventuele extra kilometers is het 21 cent per kilometer. Zie carpool.be voor meer info.
Spreek altijd duidelijk op voorhand af.

Reis verlengen

Ik wil graag vroeger vertrekken of langer blijven. Kan dat?

Wil je graag wat vroeger vertrekken of nadien langer blijven om een stad te verkennen of een aantal dagen strand mee te pikken? Dat kan! In veel gevallen kan je je reis uitbreiden, dit vraag je best zo spoedig mogelijk schriftelijk aan. De dossierkosten bedragen 25 euro, plus evt. de meerprijs van het vliegticket en evt. extra verzendingskosten. 

Fueltoeslagen

Als er fueltoeslagen zijn, hoe worden die door Anders Reizen berekend?

Fueltoeslagen zijn het verschil tussen de vliegtuigtaksen op het ogenblik dat de tickets worden uitgeschreven, en de taksen die door Anders Reizen gebudgetteerd werden op het ogenblik dat de prijs van een reis berekend werd voor publicatie op de website of op de print-out die meegegeven werd aan de reizigers (op basis van de op dat ogenblik geldende bedragen). Om de transparantie voor de klant te vergroten, worden deze gebudgetteerde taksen mee vermeld op de bestelbon en reisbevestiging.Indien het slechts om kleine toeslagen gaat, neemt Anders Reizen deze op zich. Wanneer het om aanzienlijke bedragen gaat, dan is dit echter niet haalbaar. In dat geval wordt de toeslag aan de reiziger doorgerekend, wat toegelaten is conform de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. 

Wanneer worden de toeslagen geheven?

Indien de tickets ruime tijd op voorhand worden uitgeschreven (dit tijdstip wordt door de luchtvaartmaatschappij in kwestie bepaald), dan is het exacte bedrag van de toeslag reeds op dat ogenblik gekend en kan het meteen aan de klant worden doorberekend. Indien de tickets echter kort voor vertrek worden uitgeschreven, dan wordt er met het aanrekenen van de toeslag niet tot dan gewacht, maar wordt enkele weken eerder reeds een benaderende toeslag geheven, gebaseerd op het bedrag dat op dat ogenblik geldt. Als op het tijdstip dat de tickets werkelijk worden uitgeschreven, de reële fueltoeslag nog hoger blijkt te liggen, dan draagt Anders Reizen het verschil. In het omgekeerde geval wordt het verschil aan de klant teruggestort (hoewel het hier doorgaans nog slechts om kleine verschillen gaat). In elk geval rekent Anders Reizen steeds slechts die bedragen door die effectief door de luchtvaartmaatschappijen worden aangerekend; er komen dus geen andere kosten bij, ondanks het feit dat dit heel wat extra administratief werk met zich meebrengt.

Vervoer boeken

Kan ik via Missie Formidabel vervoer boeken als dat niet is inbegrepen?

Als het vervoer bij een reis niet is inbegrepen, en je wil een vlucht-, trein- of bootticket reserveren, dan kan dit ook via ons. Daarbij worden volgende dossierkosten in rekening gebracht: voor tickets voor lijnvluchten 30 euro per reservatiedossier (niet per persoon) en voor chartervluchten 50 euro per persoon en per ticket. Voor alle andere vervoermiddelen: 25 euro per persoon en per biljet. Wens je een ticket te boeken, dan kan je dit per e-mail aanvragen, of je kan het bij het invullen van je online-reservatieformulier aanduiden. 

Korting 5de reis

Krijg ik als trouwe reiziger een korting?

Ja zeker! Deze korting bedraagt 5% en wordt in mindering gebracht op elke vijfde reis die je met Anders Reizen, Bootz of Missie Formidabel maakt. 
Zowel groepsreizen als individuele reizen komen in aanmerking bij de berekening van het aantal reizen. 
Wij houden voor je bij hoeveel reizen je reeds bij ons geboekt hebt. Is je volgende reservatie de vijfde in rij, dan wordt de korting automatisch op de prijs van die vijfde reis in mindering gebracht.

Hoe wordt de Korting 5de Reis berekend?
De korting van 5% wordt toegepast op het gemiddelde reissom over de 5 laatste reizen. 
Toeslagen zoals voor eenpersoonskamer, hoogseizoen,... worden meegeteld bij de berekening van de gemiddelde reissom, omgekeerd worden prijsverminderingen (zoals korting voor driepersoonskamer,...) in mindering gebracht.
Vervoer dat niet in de reis is inbegrepen en dat bijkomend werd geboekt (vluchten, huurwagen, boot,...), alsook toeslagen als reisverzekering, taksen, dossierkosten, booking fees en dergelijke, worden niet mee opgenomen voor de berekening van de gemiddelde reissom waarop de Korting 5de Reis wordt berekend.

Het kan voorvallen dat onze database een vijfde reis niet als dusdanig herkent, en dat de korting vijfde reis niet automatisch wordt toegekend. Gelieve in dat geval contact op te nemen, zodat we de korting alsnog in mindering kunnen brengen.


Huisdieren

Mag mijn trouwe viervoeter mee op reis?

Op onze groepsreizen zijn huisdieren niet toegestaan.

Op onze individuele reizen is het meebrengen van huisdieren niet altijd toegestaan. Soms zijn grote honden niet welkom, kleinere wel.  En soms dient ter plaatse een kleine vergoeding te worden betaald aan de uitbater van het logies. Informeer je hiervoor op voorhand bij Anders Reizen.

Algemene Voorwaarden

Wat zijn de algemene reisvoorwaarden?

De ‘algemene reisvoorwaarden’ van de Geschillencommissie Reizen vzw worden op een aantal punten uitgebreid met ‘aanvullende bijzondere reisvoorwaarden’ die specifiek zijn voor Anders Reizen.
Lees hier alle reisvoorwaarden.

Welke verzekering kies ik?

Via Anders Reizen / Bootz / Missie Formidabel kunnen bij boeking van een reis vrijblijvend reisverzekeringen van Allianz Assistance worden afsloten.
Je hebt keuze uit combinaties van bijstand-, bagage- en annuleringsverzekering.

 • EXCLUSIVE SELECTION EUROPE: bijstands-, bagage- en annuleringsverzekering
 • TRAVEL SELECTION: bijstands- en bagageverzekering (zonder annulering)
 • ASSISTANCE ONLY: bijstandsverzekering (zonder bagagedekking en annulering)
 • CANCELLATION ONLY: annuleringsverzekering


Deze verzekeringen worden hier verder uitgelegd.


Geschenkbon

Op zoek naar een leuk cadeau voor een wandel- en reisliefhebber? 
Een geschenkbon van Anders Reizen doet iedereen plezier!

 • Ideaal cadeau voor vrienden en familie die houden van reizen
 • Ook perfect als geschenk voor collega's, wedstrijden, ...
 • Kies zelf het bedrag
 • Geldig op al onze reizen
 • Onbeperkte geldigheidsduur
Je kan een bon voor een willekeurig bedrag laten opmaken, dat de begunstigde naar keuze kan besteden aan een programma uit ons aanbod.

Vraag nu jouw geschenkbon aan!

Hoe neem ik een geschenkbon op?

Heb je een geschenkbon van Anders Reizen,  dan kan je dit bij de reservatie van je volgende reis vermelden. Je stuurt de bon dan met de post naar ons op (Refugiestraat 15, 3290 Diest) en wij brengen het bedrag van de bon in mindering op de reissom.

Wandelniveau

Hoe wordt het wandelniveau van onze reizen bepaald?
Onze reizen worden volgens het zwaarteniveau van de wandelingen in categorieën ingedeeld, uitgedrukt in een aantal ‘stappertjes’. 

Lees hier alles over hoe het niveau bepaald wordt.

Foto's

Wij zijn steeds op zoek naar mooie reisfoto's. Stuur je foto's door via wetransfer naar [email protected]
De foto's kunnen gebruikt worden op onze website en/of andere media (Facebook, folders, posters, ...). Uiteraard houden we hier rekening met jouw privacy. Wil je een foto verwijderd zien van onze site of andere media, geef ons een seintje en wij doen meteen het nodige.
Vanaf 2016 wordt de naam van de fotograaf ook vermeld naast de foto. Ook dit kan je natuurlijk weigeren.
De foto's blijven jouw eigendom, maar je geeft bij doorsturen wel toestemming dat we de foto's zonder vergoeding mogen gebruiken.

Hoe annuleer ik mijn reis?

Als je wegens omstandigheden je reis moet annuleren, moet je ons hiervan op de hoogte brengen van zodra je dit weet. Dit mag in eerste instantie telefonisch (+32 13 66 54 64, buiten de kantooruren kan dat op het noodnummer +32 477 37 40 37), maar je moet de annulering in elk geval ook meteen daarna schriftelijk bevestigen. Dat mag per e-mail naar [email protected].

Aan een annulering zijn kosten verbonden. Het bedrag van de kosten wordt bepaald door het tijdstip waarop de annulering plaatsvindt. Hierover kan je meer lezen in onze Bijzondere Reisvoorwaarden.

Wat gebeurt er als je geen annulatieverzekering hebt?
In dat geval vallen de annuleringskosten te jouwen laste. Heb je de volledige reissom al betaald, dan zal je - afhankelijk van de hoogte van de kosten – al dan niet een deel van die reissom terugbetaald krijgen. Heb je slechts een voorschot betaald en de annuleringskosten lopen hoger op, dan zal je het restant nog moeten bijbetalen.

Wat gebeurt er als je wel een annulatieverzekering hebt?
Als de reden van de annulering onder de dekking valt, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten terug.  Is de polis via Anders Reizen afgesloten, dan start de procedure ook via ons. Wij openen dan meteen na de annulering een dossier bij de maatschappij. 
Zorg in elk geval steeds voor een schriftelijk bewijs van de oorzaak van de annulering: bijv. een doktersattest. Dit moet je zo snel mogelijk aan ons of de verzekeringsmaatschappij bezorgen, want zonder zo’n bewijs kan ze niet aan je dossier beginnen. Dat bewijs mag ook naar ons worden doorgemaild.
De afhandeling van een annuleringsdossier kan enkele weken in beslag nemen. Mogelijk zal de maatschappij nog om bijkomende informatie van jou of je arts verzoeken.


Wie mag er mee?

 • Eénoudergezinnen zijn zeker welkom.
 • Grootouders en hun kleinkinderen.
 • Families die elkaar al kennen vooraf. Vraag zeker naar de mogelijkheden om een eigen groepsreis te organiseren!
 • Kijk zeker naar de vanaf-leeftijd én het wandelniveau bij een reis. Geef ons een seintje als je twijfelt of jullie een reis aankunnen.
 • Honden mogen nooit mee.
 • Familieleden (ook zonder kinderen) mogen mee. Hou er rekening mee dat de kinderen een belangrijke rol spelen in onze reizen.