Aanbod 2021

Aanbod 2021


Het team van Missie Formidabel werkt momenteel aan het nieuwe aanbod voor 2021. In de loop van de komende maanden zullen de reizen geleidelijk aan online komen. Bekijk hier ons voorlopig aanbod voor het voorjaar.

Reizen in tijden van Corona

Reizen in tijden van Corona


Duurzaam reizen in 1983

“Wij vinden mensen belangrijk. Ontmoetingen met mensen, op basis van gelijkheid, in een natuur die veel fluistert als je maar luistert.” We schrijven 1983, met deze openingszin stelt de gloednieuwe reisorganisatie Anders Reizen zich voor. “Vandaar de noodzaak te reizen op een manier die ontmoeten mogelijk maakt: al wandelend, op het ritme van je eigen hartslag en die van je omgeving.” Wat verder: “Respect. Een eigen rijke cultuur hebben is een kostbaar bezit. Zonde van die te verwoesten. Voorzichtig dus, en slechts gast zijn in hun land: kijken en luisteren naar hun levenswijze zonder de onze op te dringen. En ons geld zien we liefst belanden in handen van wie het toekomt.”

De essentie van Anders Reizen

Deze reisstijl - gestoeld op waarden als respect voor mens, cultuur en natuur, steun aan de lokale economie, bewust reizen op een menselijk ritme (te voet) - kreeg pas halverwege de jaren ’90 een officiële benaming: ‘duurzaam reizen’. Hij vormt nog steeds de essentie van Anders Reizen. Door de kleinschaligheid, de nauwe samenwerking met de lokale partners en de zorg voor de omgeving waarin we ons begeven, blijft de impact van de 'wandelreiziger' beperkt. Wie aan onze reizen deelneemt, ervaart wat het met je doet door bewust tijd te nemen, een natuurlijk ritme te volgen en oog én oor te hebben voor de plaatsen die je bezoekt en mensen die je ontmoet. 

Maar hoe lang zal de natuur nog blijven fluisteren?

De sterke groei van het toerisme heeft heel wat  gevolgen, op het vlak van klimaat, transport, toenemende druk op kwetsbare culturen en ecosystemen,... 
Als organisatie voor wie te voet gaan de essentie van haar reizen vormt, blijven we het wandelplezier van onze reizigers vooropstellen. Tegelijk moeten we ons heel bewust blijven van de impact van onze reizen en onze verantwoordelijkheid opnemen. De voorbije jaren hebben we al een en ander gerealiseerd. Ons aanbod telt een ruim aantal reizen binnen redelijke afstand, waarvoor je niet hoeft te vliegen. We compenseren de CO2-uitstoot van de vluchten van onze begeleiders en ons personeel, en bieden onze deelnemers de gelegenheid dit ook te doen. We investeren in duurzame projecten in het buitenland, niet enkel klimaatgericht maar ook sociaal en economisch. Het zijn voorbeelden uit het heden, maar we willen meer doen. Stap voor stap, in samenwerking tussen reisorganisatie, partners en jullie, reizigers.


Sociaal geëngageerd

Van in de beginjaren is sociaal engagement voor Anders Reizen belangrijk. Bekommernis om het welzijn van de mensen waarmee onze partners in het buitenland werken kleurt de afspraken die we met hen maken. Hen helpen bij het uitbouwen van een betere toekomst, bijv. door financiële steun te geven bij projecten die hen meer kansen bieden in het toerisme hun brood te verdienen (het bouwen van een gîte, het volgen van een opleiding,...). Toezien op goede arbeidsomstandigheden en correcte verloning.

We verlenen graag onze steun aan kleine en grote initiatieven die het lot kunnen verbeteren van wie het minder goed heeft, zowel in binnen- als buitenland.
Niet alleen op reis, maar ook hier: op ons kantoor werken we zoveel mogelijk met producten uit de eerlijke handel, wat ons een 3-sterren label van Max Havelaar opleverde.

Anders reizen?

Sinds het begin van dit millennium schoot het wereldwijde toerisme plots in een hogere versnelling. Het internet bracht niet alleen de wereld in je huiskamer binnen, maar toonde je ook hoe makkelijk je die wereld zelf kon gaan verkennen. Low cost vervoerders brengen ons voor weinig geld naar verre oorden. Reisapps, sites voor het zelf uitzoeken van logies, alternatieve overnachtingsformules als couchsurfing,… het lijstje van nieuwe toepassingen die ons het reizen vergemakkelijken is schier eindeloos.

Waar het vroeger vooral de geprivilegieerde inwoners van Westerse landen waren die op reis gingen, zwermen nu grote aantallen mensen uit nieuwe economieën als nieuwsgierige bijen uit. Bestemmingslanden kregen niet de tijd om zich hierop te voorzien, de ene proberen de nieuwe toestroom in goede banen te leiden, andere laten zich verblinden en zonder enige visie overspoelen door de plotse instroom van middelen. Wie neemt het hen kwalijk.

Reizen is een consumptiemiddel geworden, bijna alledaags.

Het is nodig om van het reizen opnieuw iets bijzonders te maken.

De traagheid van trein of boot in plaats van het vliegtuig. Rondwandelen,  niet rondtoeren. De intensiteit van een langer verblijf op één bestemming in plaats van de vluchtige passage langs meerdere plaatsen. Je laten meevoeren door onvermoede schoonheid dichtbij in plaats van het afvinken van een bucket list vol verre bestemmingen. Diepgang in plaats van kwantiteit. We hoeven niet heel de wereld gezien te hebben, kies bewust en laat je dan 100% in vervoering brengen door je keuze.
Dat is de visie van Anders Reizen. Reizen organiseren vanuit passie en vanuit engagement.


Compenseer je vlucht

Reizen impliceert zich verplaatsen. Met de auto, de trein of het vliegtuig: elke verplaatsing heeft een impact op het milieu en het klimaat, rechtstreeks en onrechtstreeks. Bij vliegen is die impact het grootst, niet enkel door de hoeveelheid CO2 die bij de verbranding van kerosine wordt uitgestoten, maar ook door de productie van waterdamp op grote hoogte, wat een bijkomend stratosferisch effect veroorzaakt. Het totale broeikaseffect van het vliegtuig is daarom ongeveer drie keer hoger dan het broeikaseffect van enkel de CO2.

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd is het vermijden van CO2-uitstoot soms gewoon praktisch onmogelijk. Dan vormt het compenseren van je uitstoot een manier om je impact te reduceren.

Anders Reizen werkt samen met Treecological voor het compenseren van de vluchten van haar reisbegeleiders. Ook jij kan via Treecological je vlucht compenseren.

Waarom Treecological?

Treecological is een initiatief van Bos+ en Ecolife.

  • BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden.
  • Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om hun ecologische doelstellingen te realiseren.

Bossen nemen CO2 op en leggen het voor jaren vast. De koolstof zit zowel in het hout en de bladeren van bomen, als in de bodem. Door je bijdrage steun je de aanplant van bossen en help je mee om echte koolstofreservoirs te creëren.
De aanplant vindt plaats in het noorden van Ecuador. Waarom niet bij ons, vraag je je misschien af? Ten eerste maakt het voor het CO2 probleem niet echt uit waar de compensatie gebeurt, broeikasgassen zijn geen lokaal maar een mondiaal probleem. Daarnaast zijn bomen in tropische gebieden in staat om meer koolstof op te slaan dan een vergelijkbaar aantal bomen bij ons. En tenslotte is open ruimte bij ons dermate schaars en duur dat je voor hetzelfde budget veel meer oppervlakte kan beplanten in het zuiden dan bij ons.  


Vergelijk geen appelen met peren

Er bestaan meerdere organisaties waarmee je CO2 kan compenseren. Als je hen vergelijkt, stel je vast dat ze voor eenzelfde verplaatsing heel uiteenlopende tarieven hanteren. Hoe kan dat nu?

Als hangt ervan wat je precies in rekening brengt bij het compenseren. De goedkoopste organisaties houden enkel rekening met de directe CO2-uitstoot tussen opstijgen en landen. Dit geeft een valse indruk, want het is slechts een klein deeltje van het geheel.
Een organisatie als Treecological berekent niet alleen de directe uitstoot, maar ook de indirecte uitstoot. Dat is o.a. de CO2 die vrijkomt bij winning, raffinage, transport, etc. van de brandstof en bij de productie en onderhoud van het voertuig en de infrastructuur (vliegveld, wegennet, sporen, …).
Daarnaast houdt Treecological ook rekening met andere broeikasgassen die vrijkomen en het gevolg van de waterdampproductie.
Al deze factoren maken dat de prijs voor de compensatie heel wat hoger uitvalt... maar wel een juist beeld geeft van de échte kost van de vervuiling.

Meer weten over de berekeningswijze van Treecologica?